MIDO

Unique Models for Understanding Production and Productivity
By
Seppo Saari, Doctor of Science in Technology at MIDO


Saari S. 2006. Tuottavuus. Teoria ja mittaaminen liiketoiminnassa.

Tuottavuuden käsikirja. 272 sivua

Taloudellisen toiminnan perimmäinen tarkoitus on ihmisten tarpeiden tyydyttäminen ja hyvinvoinnin tuottaminen. Minkä tahansa taloudellisen yhteisön, yrityksen, toimialan tai kansakunnan hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden tärkeä mitta on tuotannon tehokkuus. Tuottavuus on tuotannon tulonmuodostuksen toinen tekijä toiminnan volyymin ohella. Tästä syystä on kiinnostavaa ja tärkeää ymmärtää, mitä tuottavuus on ilmiönä ja osana tuotannon tulonmuodostusta, miten se tuottaa hyvinvointia, miten sitä voi mitata ja miten sitä voidaan lisätä. Tiedämme tuottavuudesta aivan liian vähän. Tämän kirjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä siellä, missä tuottavuus syntyy eli liiketoiminnassa.

 

Tuotannon tuottavuus ja volyymi saadaan aikaan reaaliprosessissa tuotantofunktion kuvauksen mukaisesti. Tuottavuuden ja volyymin yhteisvaikutuksena syntyy tuotannossa se tulo, joka voidaan jakaa sidosryhmien ja yrityksen kesken. Ratkaisu on uusi ja täydentävä näkökulma tuotannon tulonmuodostuksen mittaamiseen, ymmärtämiseen ja hallintaan. Havainnollisin esimerkein kuvataan tuotannon tulonmuodostuksen malli, jossa tuottavuuden, tulonjaon ja kannattavuuden välinen yhteys on täsmällisesti määritelty.

 

Painettu kirja hintaan 49 € plus toimitus 7 € osoitteesta

mido@mido.fi

 

Alkusivulle