MIDO

Unique Models for Understanding Production and Productivity
By
Seppo Saari, Doctor of Science in Technology at MIDO


Saari S. 2000 Tuottavuuden mittaus osana kannattavuuden mittausta teollisuusyrityksessä. 164 sivua

 

Vaikka tuottavuus tunnistetaan keskeiseksi menestystekijäksi liiketoiminnassa, ei sen mittaamiseen ole syntynyt yleisesti hyväksyttyä menetelmää. Päinvastoin alalla vallitsee käsitteiden sekaannus, kun samoista käsitteistä käytetään eri termejä ja samoilla termeillä tarkoitetaan eri käsitteitä. Tässä kirjassa alan ongelma ratkaistaan kolmivaiheisena. Ensinnäkin tuottavuuden erilaiset mittausmenetelmät kuvataan yksiselitteisin termein ja käsittein. Toiseksi eri mittausmenetelmien vertailu suoritetaan systemaattisesti ja havainnollisesti niin, että samanlaiset ja erilaiset ominaisuudet voidaan ymmärtää. Kolmanneksi annetaan hyvin perustellut suositukset tuottavuuden mittaamiseen liiketoiminnassa. Lopputuloksena on kattavin ja havainnollisin tuottavuuden mittausmenetelmien kuvaus. Kirja yritystalouden tuottavuusmallien typologian ja on sellaisena alansa perusteos.

.

Painettu kirja hintaan 39 € plus toimitus 7 € osoitteesta

mido(at)mido.fi

 

Alkusivulle