MIDO

Unique Models for Understanding Production and Productivity
By
Seppo Saari, Doctor of Science in Technology at MIDO


Saari S. 2004. Tulosmatriisiohjaus. Ominaisuudet ja käyttö

Miten saada halutut asiat tehdyksi organisaatiossa?  280 s.

image003

Liiketoiminnan ohjaus on yrityksen menestyksen keskeinen alue, koska sen avulla yhdistellään jaettu työ ja osaaminen yhteistoiminnassa tuloksiksi. Tässä kirjassa selostetaan, miten suomalaiset yritykset ovat tulosmatriisiohjauksen monipuolisia ominaisuuksia hyödyntäen kehittäneet ohjauksesta menestystekijän. Hyvän ohjauksen ominaisuuksia ovat oikeudenmukainen menestyksen mittaus, täsmällinen tulosvastuusta sopiminen, yhteistoiminnan vahva kannustus, laaja ja oikeidenmukainen tuloksista palkitseminen, ohjauksen säädettävyys, organisaation kyky käydä nopeasti, tehokkaasti ja täsmällisesti arvokeskustelua. Näille ohjauksen ominaisuuksille annetaan kirjassa toiminnallinen sisältö. Menestyksenkin saavuttaneet yritykset näkevät ohjauksen kehittämisessä edelleenkin suuria mahdollisuuksia.

 

Painettu kirja hintaan 49 € plus toimitus 7 € osoitteesta

mido@mido.fi

 

Alkusivulle