MIDO

Unique Models for Understanding Production and Productivity
By
Seppo Saari, Doctor of Science in Technology at MIDO


Saari S. 2002 Laatuun perustuva talous. Johdatus tuotannon teoriaan ja mittaamiseen. 204 s.

.

 

Taloustieteestä on puuttunut lähes kokonaan laadun käsite vaikka laatu on keskeinen tekijä taloudellisessa käyttäytymisessä. Kirjan punaisena lankana on osoittaa, että taloudellinen hyvinvointi perustuu laatuun ja taloustieteessä on selitettävä, mistä laadun lisäys syntyy ja miten se johtaa taloudelliseen hyvinvointiin.

 

Markkinatalouden ydin on tuotanto, mutta sen selittämiseen kehitetty tuotantoteoria on osoittautunut puutteelliseksi. Tästä syystä on syntynyt erillisiä lisäteorioita kuten taloudellisen kasvun teoria, laatuteoria, tuottavuusteoria ja laskentatoimen teoria. Mainitut teoriat integroidaan tässä kirjassa käsitteellisesti yhteiseen ytimeen, jota kutsutaan uudeksi tuotantoteoriaksi. Uudelle tuotantoteorialle kehitetään toimiva mittausratkaisu, jota kutsutaan tuotantomalliksi. Lopputuloksena syntyy uusi välineistö johdon laskentatoimen kehittämiselle ja taloudellisen kasvun tutkimukselle.

.

Painettu kirja hintaan 39 € plus toimitus 7 € osoitteesta

mido(at)mido.fi

 

Alkusivulle