MIDO

Management Information Development Oy

 

Unique Models for Understanding Production and Productivity

By Seppo Saari, Doctor of Science in Technology at MIDO

 


 

 

 

Production Models

In English 

Saari, S. 1989. Production Model Saari 1989

Saari, S. 2004. Production Model Saari 2004

Saari, S. 2006. Productivity. Theory and Measurement in Business

Saari, S. 2011. Production and Productivity as Sources of Well-Being

Saari, S. 2012 Explaining the Change of Value-Added

In Finnish

Saari, S. 2006
Tuottavuus. Teoria ja mittaaminen liiketoiminnassa 272 s.
Productivity. Theory and Measurement in Business

Saari, S. 2004
Tulosmatriisiohjaus. Ominaisuudet ja käyttö 280 s.
Performance Matrix Control

Saari, S. 2002
Laatuun perustuva talous 204 s.
Qualiy Based Economy

Saari, S. 2000
Tuottavuuden mittaus osana kannattavuuden mittausta teollisuusyrityksessä 164 s.
Productivity Measurement as a Part of Profitability Measurement

Saari, S. 1998
Johtamisen välineiden logiikka ja epälogiikka 198 s.
Logical and Illogical Management Tools


 

Curriculum Vitae

 

Seppo Saari, Born 1946
Kaskenkaatajantie 1 L, 02100 Espoo, Finland
firstname.surname(at)mido.fi

Education

Master of Science (Eng) Helsinki University of Technology 1971
International Advanced Management Program CEI Geneve 1979
Doctor of Science in Technology, Tampere University of Technology 2000

Job Experience

Jaakko Pöyry & Co, researcher 1971-1973
Pekema Oy, long range planning 1973-1977
Neste Oy, manager, corporate planning 1977-1981
Neste Oy, manager, strategic planning 1981-1982
Neste Battery Ltd, Stockholm, manager 1982-1984
Neste Oy, manager 1984-1985
Satakunta University of Applied Sciences, Industrial Management 1995-2009
MIDO OY, managing director 1986-

Research Interests

Theory of business
Productivity
Production
Tools of management

Languages

Finnish
Swedish
English
German


 

Wikipedia Articles in English

 

Production (economics)

Production function

Production theory

Productivity

Productivity model

Profit (accounting)

 

Wikipedia Article View Statistics

 

Latest 30 days

Yearly article view statistics, thousand views

Links to statistics

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Production (economics)

 

 

 

 

 

127,1

Production function

 

 

 

 

 

244,0

Production theory

 

 

 

 

 

84,6

Productivity

256,4

308,9

453,5

490,8

490,1

489,8

Productivity model

17,9

13,4

18,7

21,9

19,1

17,2

Profit (accounting)

 

 

 

 

 

144,4

TOTAL

274,3

322,3

472,2

512,7

509,2

1107,1

 

Wikipedia Articles in Finnish

 

Balanced Scorecard   Bruttokansantuote   Johtaminen

Kannattavuus   Kansantalouden tilinpito   Laatu

Laskentatoimen historia   Liikevaihto   Mittaaminen

Operationalisointi   Prosessijohtaminen   Stiglitzin komitea

Suorituskykyprisma   Suorituskykypyramidi  

Taloudellinen toiminta   Talouskasvun teoria   Tavoitejohtaminen

Tulosmatriisi   Tulospalkkaus   Tuotanto   Tuotantofunktio

Tuotantotalous   Tuottavuus   Tuottavuusmalli   Tuottavuusparadoksi

 


 

Other articles

 

Saari, S. 2013. Oppiriita taloudellisesta kasvusta – yritystalous vastaan makrotalous. MIDO OY. PDF

Saari, S. 2001. Laskentatoimi tarvitsee laatua. Talouselämä 2/2001.

Saari, S. 1994. MIDO-MENETELMÄ. Tulosmuutosten mittaus ja raportointi teollisuusyrityksessä. MIDO OY.

Saari, S. 1993. Saneeraus on ajan mittaan kasautuneiden ongelmien jälkijättöinen kertaratkaisu. Talouselämä 25/1993. PDF

Saari, S. 1992. Ausweitung der Ergebnisverantwortung im Unternehmen: Total-Management-Prozess. MIDO OY.

Saari, S und Taulos, M. 1991. Abschied von der Durchschnitts-Ermittlung, Schlussfolgerungen sind letzlich immer irrefuhrend. Handelsblatt 14.1.1991.

Saari, S und Taulos, M. 1991. Abschied von der Ermittlung der Durchschnittsrentabilität. Kostenrechnungspraxis. Zeitschrift fur Controlling. 6/1991.

Saari, S. 1991. Strategia tulee budjettiin. Talouselämä 21/1991. PDF

Saari, S. 1991. Johtamisen kokonaisprosessi teollisuusyrityksessä. MIDO OY. 115 sivua.

Saari, S. 1990. Tulosmatriisiohjaus teollisuusyritykseen sovellettuna 98 s.

Saari, S. 1990. Jäähyväiset keskiarvolaskennalle. Talouselämä 39/1990. PDF

Saari, S. 1989 Johtamistulos. Strategisen muutoksen mittaus ja analyysi teollisuusyrityksessä 73 s.

Saari, S. 1989. Enemmän ymmärrystä, vähemmän numeroita. Talouselämä 28/1989. PDF

Saari, S. 1989. Kannustavan ohjauksen arvojärjestelmä teollisuusyrityksessä. MIDO OY. 61 sivua.

Saari, S. 1988. Onko organisaatiolla tulosyksiköiden jälkeistä elämää. Talouselämä 30/1988. PDF

Saari, S. 1988. Muuta kannattavuusmittaus strategiseksi. Talouselämä 16/1988. PDF

Saari, S. 1987. Muutoksen mittaus tuo uuden tiedon. Talouselämä 34/1987. PDF

Saari, S. 1983. Strategic Planning Manual. Neste Battery Ltd. PDF

Saari, S. 1976. Ehdotus liiketoiminnan lyhyen aikavälin suunnittelun kehittämiseksi. Pekema Oy. PDF

Saari, S. 1975. Yrityssuunnitteluohje. Pekema Oy. PDF